PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
Sub Sections
TseClient
TseWebServiceSample
Mkt Activity
محصولات TseClient  
TseClient2.0 Beta - نرم‌افزار دريافت اطلاعات بورس (ویرایش 2)

ویرایش دوم نرم افزار آماده استفاده می باشد.

برای تکمیل  نرم افزار لطفا مشکلات و پیشنهادهای خود را منعکس کنید.

 

تغییرات:

 • 1392/11/28 تعدیل فقط با افزایش سرمایه (برای دریافت اطلاعات بانک اطلاعاتی را پاک نمایید (گزینه پاک کردن اطلاعات در تنظیمات)
 • 1392/11/28 امکان اجرای برنامه در محیط Command Prompt بدون نمایش رابط کاربری
 •  
 • 1392/10/17 امکان پاک نمودن بانک اطلاعاتی محلی و دریافت مجدد داده ها
 • 1392/10/17 امکان دریافت اطلاعات نمادهای بازار پایه فرابورس
 •  
 • 1392/06/26 مسیر مجزا برای قیمت های تعدیل شده 
 • 1392/06/26 رفع ایرادهای مشاهده شده
 • 1392/06/24 امکان دریافت قیمت های تعدیل شده
 • 1392/02/17 امکان جستجوی نمادها و رفع چند ایراد
 • 21/02/1392 تصحیح کاراکترهای فارسی در حالت ASCII
 • 1392/03/04 اضافه شدن یک روش جدید برای دریافت داده ها
 • 1392/03/08 اضافه و حذف چندتایی نمادها
TseClientSetup.msi
[$ItemLink][$Comment][$ItemPrint]