PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ ( وصندوق ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 06:30:38
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,999 قیمت دیروز 1,999 تعداد معاملات 0 EPS 370
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 5.4
قیمت آخرین معامله 2,020 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 2,098
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 4,995,005 حداقل قیمت مجاز 1,900
تاریخ آخرین معامله 1397/11/29 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 53,973,000 تعداد سهام 27,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 70,000 2,003 2,020 26,071 1
4 22,025 1,970 2,035 10,000 1
1 30,000 1,956 2,039 30,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/11/29 1,999 1,980 2,023 254
4.453M
8.912B
1397/11/28 1,982 1,970 2,000 204
2.903M
5.749B
1397/11/27 1,984 1,977 2,031 384
6.415M
12.731B
1397/11/24 2,002 1,999 2,030 443
11.181M
22.384B
1397/11/23 2,025 2,005 2,040 160
2.458M
4.954B
1397/11/21 2,034 2,015 2,064 202
3.218M
6.583B
1397/11/17 2,013 2,001 2,035 215
3.028M
6.095B
1397/11/16 2,012 2,005 2,047 347
6.197M
12.467B
1397/11/15 2,011 1,992 2,070 650
11.416M
22.957B
1397/11/14 2,016 1,987 2,097 599
11.808M
23.801B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/27 3 1396 305 346 2 296 3
1395/7/3 12 1396 302 650 296 296 737
1395/7/3 12 1395 322 737
1395/4/30 9 1395 322 703 175 737 194
1395/3/11 6 1395 346 673 311 737 467چکیده

آدرس شرکت: تهران خیابان آرژانتین -خیابان احمد قصیر -خیابان هفدهم پلاک 3
تلفن شرکت: 88719180
نمابر شرکت: 88719531
پست الکترونیک شرکت: info@cpfic.com
وب سایت شرکت: http://www.cpfic.com
مدیر عامل: آقای مجید هاتف وحید