PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه صنايع كاغذ پارس
گروه صنايع كاغذ پارس ( چكاپا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 06:11:44
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 6,521 قیمت دیروز 6,586 تعداد معاملات 1661 EPS 867
65     (%0.99) بیشترین قیمت 6,698 ارزش 73,654,361,043 P/E 7.5
قیمت آخرین معامله 6,630 کمترین قیمت 6,430 حجم 11,294,144 حداکثر قیمت مجاز 6,915
44     (%0.67) اولین قیمت 6,500 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 6,257
تاریخ آخرین معامله 1397/11/29 - 12:29:46   ارزش بازار (م ر) 8,579,001 تعداد سهام 1,315,596,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 3,041 6,610 6,630 4,026 3
1 2,000 6,603 6,640 5,000 1
2 1,800 6,600 6,649 15,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/11/29 6,521 6,430 6,698 1,661
11.294M
73.654B
1397/11/28 6,586 6,481 6,750 1,333
3.406M
22.431B
1397/11/27 6,720 6,600 6,793 2,495
9.378M
63.017B
1397/11/24 6,483 6,205 6,645 3,294
17.560M
113.837B
1397/11/23 6,377 6,210 6,485 1,779
7.150M
45.595B
1397/11/21 6,280 6,160 6,286 1,758
9.497M
59.642B
1397/11/17 5,987 5,838 6,179 1,096
4.894M
29.305B
1397/11/16 5,945 5,880 6,140 1,364
3.989M
23.713B
1397/11/15 6,071 6,001 6,187 836
2.573M
15.623B
1397/11/14 6,120 6,050 6,309 1,034
4.376M
26.785B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/9/4 12 1395 372 255
1395/9/4 12 1396 329 238 373 373 255
1395/7/17 9 1395 372 234 255 198
1395/4/24 6 1395 301 120 255 153
1395/2/1 12 1394 255

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه صنايع كاغذ پارس (چكاپا) 6,630 (0.67%) 1661
11.294M
73.654B
ح.بسته‌ بندي‌ پارس (چبسپاح) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع كاغذ مراغه ( كاغذ مراغه) 5,000 (0%) 0
0
0
صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ (چكاوه) 3,081 (0%) 0
0
0
كارتن‌ ايران‌ (چكارن) 17,602 (0%) 0
0
0
كارتن‌ مشهد (چكارم) 2,399 (0%) 0
0
0
بسته‌ بندي‌ پارس (چبسپا) 500 (0%) 0
0
0
ح.كارتن‌ مشهد (چكارمح) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده