PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
Sub Sections
پرسش و پاسخ
Mkt Activity
درباره ما پرسش و پاسخ  
شركت مديريت فناوري بورس تهران به چه منظوري تاسيس شد؟
شركت مديريت فناوري بورس تهران به منظور مكانيزه نمودن سامانه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و راهبري اين سامانه تاسيس شد.
[$ItemLink][$Comment][$ItemPrint]
شركت مديريت فناوري بورس تهران چه مي‏كند ؟
 • هدايت معاملات مكانيزه در بورس اوراق بهادار تهران 
 • كنترل شاخص‏هاي موجود از جمله شاخص‏كل ، شاخص‏بازده نقدي ، شاخص‏بازده نقدي و قيمت،  شاخص صنعت ، شاخص گروه هاي مختلف براساس توليدات ، شاخص 50 شركت برترو ثبت و اعلام آن در سامانه معاملات رايانه اي بورس بطور روزانه
 • اعمال افزايش سرمايه و ادغام سهام شركتها در سامانه رايانه اي بورس
 • اصلاح مشخصات و سهام افراد در سامانه رايانه اي بورس
 • تخصيص مكانيزه و دستي كدمعاملاتي براي افراد در سامانه رايانه‏اي بورس
 • تخصيص مكانيزه سهام به افراد در سامانه رايانه اي بورس
 • مسدود و آزاد نمودن سهام سهامداران و كدمعاملاتي افراد در سامانه رايانه‏اي بورس
 • تهيه فهرست‏ و ديسكت از اطلاعات سهامداران موجود در سامانه رايانه‏اي بورس ، براي شركت هاي پذيرفته شده در بورس ،كارگزاران و شركت‏هاي مرتبط
 • اطلاع رساني معاملات روزانه و ارسال تغييرات انجام شده براي شركت‏‏هاي پذيرفته شده در بورس از طريق سيستم اطلاع رساني (BBS)
 • ‌ارايه خدمات ويژه مانند برنامه سيستم سهام  به شركت‏هاي پذيرفته شده در بورس
 • كمك به راه اندازي معاملات در تالار فرعي و شهرستان‌ها
 • چاپ اوراق سهام ناشي از افزايش سرمايه براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس
 • چاپ اوراق سهام ناشي از هر گونه نقل و انتقال (سهام قابل معامله و سپرده شده)
 • سپرده نمودن اصل سهام و ارسال به خزانه 
 • كمك به راه اندازي معاملات اوراق مشاركت در بورس اوراق بهادار
 • هدايت و كنترل سامانه معاملات رايانه اي سازمان بورس از لحاظ فني
 • كمك وهمكاري در به انجام رساندن پروژه هاي جديد از جمله تغيير سيستم نرم افزاري و سخت افزاي بورس و....
[$ItemLink][$Comment][$ItemPrint]
تاريخچه فعاليت‏هاي شركت مديريت فناوري بورس تهران چيست ؟
شركت مديريت فناوري بورس تهران در سال 1373 به منظور مكانيزه نمودن معاملات سازمان بورس اوراق بهادار تهران و راهبري مستقل اين سامانه، تاسيس شد. اين شركت در سال 1376شمسي(1977 ميلادي) به عضويت ANNA((Assosiation of National Numbering Agency در آمد. هدف ANNA رسيدن به داد و ستد مستقيم سهام در سطح جهاني مي‏باشد كه اولين قدم آن استاندارد نمودن مشخصات و شناسايي سهام در سطح جهاني است .شركت مديريت فناوري بورس تهران در حال حاضر نزديك به 80 نفر پرسنل (تمام وقت ونيمه وقت) متخصص و نيمه متخصص در رشته‏هاي مختلف مشغول به فعاليت است و اهداف خود را به منظور هدايت و راهبري هرچه بهتر سامانه رايانه اي بورس پي مي‏گيرد. يكي از برنامه هاي استراتژيك در دست اقدام اين شركت ، تغيير سيستم نرم افزاري بورس تهران زير نظر شوراي محترم بورس است و در اين رابطه كليه كاربران استفاده كننده از اين سيستم نيازمند يك برنامه هماهنگ آموزشي مي‏باشند.
[$ItemLink][$Comment][$ItemPrint]
مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت مديريت فناوري بورس تهران كيستند؟

مديرعامل:آقاي‏مرتضي‏خزانه‏داري، ليسانس‏رشته « مهندسي الكترونيك»‏ و فوق ليسانس رشته     «مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري »

اعضاي‏هيات مديره :عليرضاحاجي نوروزي، حسن قاليباف اصل، حسين طاهباز توكلي، سيد اکبر هاشميان و مرتضي خزانه داري

[$ItemLink][$Comment][$ItemPrint]
روزها وساعات كاري شركت مديريت فناوري بورس تهران چيست ؟
روزهاي شنبه الي چهارشنبه از ساعت 45/7 صبح الي 30/16 بعدازظهر به غير از تعطيلات رسمي
[$ItemLink][$Comment][$ItemPrint]
آدرس ـ تلفن هاي مديرعامل و واحدهاي مختلف ـ فاكس و پست الكترونيكي شركت مديريت فناوري بورس تهران چيست ؟
[$ItemLink][$Comment][$ItemPrint]
تاريخچه معاملات بورس اوراق بهادار تهران چيست ؟

انديشه برخورداري از بازار اوراق بهادار و سرعت بخشيدن به فرايند صنعتي شدن كشور به دهه 1310 باز مي‏گردد. در آن هنگام گروهي در بانك ملي ايران به مطالعه موضوع پرداختند. گزارشي كه در سال 1317 تكميل شد شامل جزييات مربوط به تشكيل بازار اوراق بهادار بود
آغاز جنگ دوم جهاني و رخدادهاي سياسي و اقتصادي متعاقب آن راه‏اندازي بورس اوراق بهادار را تا سال 1346 و زماني كه قانون بورس اوراق بهادار تصويب شد به تأخبر انداخت. بورس اوراق بهادار تهران در فروردين 1347 گشايش يافت. در آغاز تنها اوراق بهادار اوراق قرضه دولتي و برخي اوراق ديگر كه از پشتوانه دولتي برخوردار بود در بازار معامله مي‏شود. اما در سال‏هاي بعد و در دهه 1350 رونق تقاضاي سرمايه منجر به افزايش تقاضا براي سهام شد. در عين حال تغييرات نهادي مانند انتقال سهام شركت‏هاي عمومي و بنگاه‏هاي خصوصي كه در مالكيت خانوادگي بودند به كاركنان و بخش خصوصي به گسترش فعاليت بازار اوراق بهادار منجر شد.پس ازپيروزي انقلاب، تجديد ساخت اقتصاد در پي جنگ عراق با ايران كنترل بخش عمومي بر اقتصاد را ناخواسته گسترش داد و از نياز به سرمايه خصوصي كاست. در نتيجه اين حوادث بورس اوراق بهادار تهران وارد دوره توقف فعاليتها شد .در سال 1368 با آغاز برنامه واگذاري بنگاه‏هاي اقتصادي به بخش خصوصي و گسترش فعاليت خصوصي بر مبناي نخستين برنامه پنج ساله كشور دوران ركود بورس خاتمه يافت. در پي آن بورس بتدريج وارد دوره گسترش خود شد. تا امروز بورس كم و بيش به گسترش خود ادامه داده است و امروز بيش از 300 شركت كه ارزش بازار آن‏ها متجاوز از70 هزار ميليارد ريال است در فهرست سهام پذيرفته شده در بورس اوراق تهران هستند. افزون بر سهام اكنون در بورس گواهي‏هاي سپرده ارزي نيز در تالار بورس اوراق بهادار تهران مبادله ميشود كه حجم سالانه داد و ستد آن به چند ميليارد دلار ميرسد. بالاترين مقام در بورس اوراق بهادار تهران شوراي بورس است كه وظيفة نظارت بر بازار سرمايه و تنظيم آن بر عهده دارد. مقامات دولتي، نمايندگان بخش خصوصي و صاحب نظران اقتصادي اعضاي اين شورا هستند رييس كل بانك مركزي رييس شوراي بورس است .ساير بخش‏هاي تشكيل‏دهنده بورس اوراق بهادار تهران عبارتند از هيئت پذيرش و هيئت داوري و سازمان بورس. هيئت مديره اين سازمان مرجع سياست گذاري در بورس اوراق بهادار تهران است . هيئت مديره دبير كل سازمان را به عنوان عاليترين مقام اجرائي بورس براي يك دوره دو ساله منصوب مي‏كند. در عين حال انتصاب مجدد دبير كل هيچ‏گونه محدوديتي ندارد اكنون بيش از 60 كارگزار در بورس اوراق بهادار فعاليت دارند. داد و ستد در بورس اوراق بهادار براساس سفارش‏هاي خريد و فروشي است كه كارگزاران دريافت مي‏كنند. ساعات داد و ستد از 9 صبح تا 12:30 روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل رسمي است. دوره تسويه در بورس از زمان معامله تا 4 روز است. اكنون فرايند داد و ستد سهام خودكار است و از طريق شبكه رايانه‏اي انجام ميشود بورس اوراق بهادار تهران برنامه‏هاي متنوعي براي گسترش بازار دارد. اين برنامه‏ها در چهار مجموعه قرار دارد. نخست گسترش موضوعي بازار كه راه‏اندازي بورس‏هاي تخصصي كالا با كمك ساير بورس‏هاي منطقه را مورد نظر قرار مي‏دهد. دوم گسترش ابزاري بازار كه براساس آن ابزارهاي متنوع‏تري در تالار داد و ستد شود. سوم گسترش جغرافيايي بازار كه براساس آن در مراكز استان‏ها و مناطق آزاد كشور امكان معاملات سهام وجود داشته باشد و سرانجام برنامه‏هاي گسترش ساختاري بازار سرمايه كه راه‏اندازي تالارهاي متنوع‏تر براي داد و ستد را در دستور كار قرار مي‏دهد.

[$ItemLink][$Comment][$ItemPrint]
روزهاوساعات كاري سازمان بورس اوراق بهادار تهران چيست ؟
روزهاي شنبه الي چهارشنبه از ساعت 8 صبح الي 16 بعداز ظهر به غير از تعطيلات رسمي
[$ItemLink][$Comment][$ItemPrint]
آدرس ، فاكس ، تلكس وشماره تلفن‏هاي تماس با سازمان بورس اوراق بهادار تهران چيست ؟

آدرس : خيابان حافظ ـ بعد از پل دوم ـ شماره 228ـ صندوق پستي 399ـ11355

فاكس : 6702524

تلكس : 223282

تلفن ها:  6700309 ـ 6700219 ـ 6704130

تلفن‏هاي روابط عمومي سازمان بورس : 6702454  ـ  6719535 (مدير روابط عمومي)

[$ItemLink][$Comment][$ItemPrint]
آرشيو اطلاعات
[$Next] 1

تعداد اطلاعات : 15